Účastníci

Česká republika

Norsko

Island

Švýcarsko

Česká republika WU19

Norsko WU19

Island WU19

Švýcarsko WU19